Świadectwa uzdrowień – rok 2023

ROK 2023

21.09. 2023

Mam na imię  Ewelina. W listopadzie 2021 roku zdiagnozowano u mnie nowotwór złośliwy II stopnia płuca prawego. Usunięto (…) całe płuco prawe oraz węzły chłonne. Zostałam poddana chemioterapii. Przez cały okres choroby brat Zygmunt Szczepański modlił się o moje uzdrowienie. Dziękuję Bogu Wszechmogącemu, że wysłuchał modlitw zanoszonych w ciągłej, nieustającej modlitwie brata Zygmunta.

Bogu niech będzie chwała i cześć. Dziś mija prawie półtora roku od diagnozy. Czuję się świetnie, pracuję, mam dobre wyniki badań (tomografia komputerowa co 3 miesiące), aktywność fizyczna prawidłowa.

Dziękuję Ci Boże za posługę brata Zygmunta, za to że jest, za to że żyje, że służy innym modlitwą, wsparciem, pomocą.

Mam 40 lat i dostałam drugie życie – Bogu niech będą dzięki!!!

Ewelina

Słowo na Piątek, 23 Luty 2024

Daleka jest od nas myśl, abyśmy się buntowali przeciw Panu i odwracali się od postępowania za Panem.

Ks. Jozuego 22:29

Odpowiedział Jezusowi Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga.

Ew. Jana 6:68-69

ARCHIWA