EMMANUEL

Order001-kl 15-1

.

          Z ruchem  Odnowy w Duchu Świętym związany jestem od końca roku 1995, początkowo z Drogą Królestwa w Górze Kalwarii a obecnie, już od kilkunastu lat, z grupą Emmanuel w Magdalence. Poniżej zainteresowani mogą bliżej poznać działalność naszej wspólnoty.

GRUPA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM
EMMANUEL
Parafia Marii Magdaleny w Magdalence
ul. Ks. Słojewskiego 19

Grupa powstała w 1984r. z inicjatywy ks. Andrzeja Grefkowicza jako jedna z pierwszych grup Odnowy w Archidiecezji Warszawskiej. Przez wiele lat ks. Grefkowicz był jej opiekunem duchowym, zaś Alicja Kuć pierwszą liderką. Obecnie opiekunem duchowym wspólnoty jest ks. Proboszcz Mirosław Cholewa, a funkcję lidera pełni Zofia Woźniak.

Do naszej wspólnoty należą głównie osoby w średnim i starszym wieku, choć nie brakuje i młodszych.

Liczebność grupy jest dość płynna. W ostatnim okresie jest nas ok. 50 osób.

Łączy nas osobisty wybór Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela oraz otwarcie  się na Dary Ducha Świętego. Pragniemy przyjmować z wdzięcznością i w posłuszeństwie wszystkie charyzmaty, którymi Duch Święty nas obdarza, aby je wykorzystywać dla pożytku całego Kościoła.

Spotykamy się co tydzień, aby wspólnie wielbić Boga, dziękować Mu, słuchać Go i rozważać Jego słowa, dzielić się osobistym doświadczeniem wiary, modlić się w różnych intencjach. Co kilka tygodni  spotkania poświęcone są katechezie i dzieleniu się w mniejszych grupach, tzw. grupach dzielenia.

Corocznie ok. połowa z nas posiadająca kilkuletni staż w grupie, pragnąc odpowiedzieć na łaskę chrztu w Duchu Świętym podejmuje zobowiązanie – Przymierze „Nasze Credo”, określające nasz styl życia.

W ramach grupy działają różne diakonie, takie jak: rozeznająca, modlitwy wstawienniczej, opieki nad nowymi osobami, modlitwy za grupę i w innych intencjach.

Trzy osoby z diakonii modlitwy wstawienniczej posługują podczas egzorcyzmów z ks. Andrzejem Grefkowiczem.  Osoby, które przeszły odpowiednią formację, posługują jako animatorzy podczas rekolekcji  w Ośrodku Rekolekcyjnym oraz w corocznych seminariach ewangelizacyjnych odbywających się w parafii Magdalenka. Posługujemy także w miarę potrzeb w innych parafiach.

W ciągu kilku ostatnich lat grupa Emmanuel stała się grupą „matką” dla nowo powstających grup w innych parafiach, m.in. Raszynie, Głoskowie.

Członkowie naszej grupy podejmują różnorodne działania w parafii:

  • prowadzenie modlitwy różańcowej w pierwsze soboty miesiąca,
  • adoracja Przenajświętszego Sakramentu w pierwsze czwartki miesiąca,
  • dawanie świadectw podczas niedziel ewangelizacyjnych i rekolekcji w naszej i innych parafiach
  • działalność parafialnego zespołu Caritas
  • wspieranie w działalności ewangelizacyjnej Zygmunta Szczepańskiego podczas mszy świętych z modlitwą o uzdrowienie
  • modlitwa wstawiennicza podczas weekendowych spotkań młodzieży
  • posługa animatorów i muzyczna podczas rekolekcji ewangelizacyjnych
  • modlitwa nieustanną nowenną do Ducha Świętego w intencji naszej młodzieży, rodzin i wspólnoty
  • bierzemy udział w corocznych Dniach Jedności, czuwaniu na Jasnej Górze

Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze spotkania w każdy wtorek o godz. 19.00 w Krużgankach Salomona  w Domu Rekolekcyjnym na terenie parafii.

W każdy drugi wtorek miesiąca uczestnicy spotkania mają  możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej.

.

MSZA DZIĘKCZYNNA  W 32 ROCZNICĘ POWSTANIA GRUPY EMMANUEL – 30 MAJA 2015 R.

Wspólnota Emmanuel w Magdalence istnieje już 32 lata.

W tym błogosławionym czasie doświadczaliśmy obecności Jezusa i nowego życia w Duchu Świętym. Staraliśmy się odpowiadać na działanie Ducha i Jego charyzmaty, podejmując różne zaangażowania dla ewangelizacji. Dziękując za duchowe owoce minionych lat, oddajemy się na nowo Duchowi Świętemu, aby nas czynił żywymi znakami nadziei w świecie.

Zapraszamy Cię Bracie, Siostro do wspólnego podążania tą drogą.

Zofia Woźniak – lider grupy Emmanuel

zaproszenie

                                                                                                                                                                                         Projekt zaproszenia: Jolanta Błeszyńska

 

DOROCZNE DNI SKUPIENIA – 2013 r.

Tegoroczne Dni Skupienia grupy EMMANUEL oraz wywodzących się z niej grup Odnowy z Głoskowa (Misericordia) i Raszyna (Tabor) odbyły się w dniach 15-16 listopada 2013 r. w Domu Rekolekcyjnym im. kard.St.Wyszyńskiego w Magdalence.

Motywem przewodnim spotkania była modlitwa słowem Bożym Lectio divina w oparciu o fragment Ewangelii wg św. Łukasza, 10, 38-42:

                „W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła  Go do swego domu. Miała ona siostrę , imieniem Maria, która usiadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: „Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu ?  Powiedz jej, żeby mi pomogła”. A Pan jej odpowiedział: „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba – mało albo – tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”.

.

 

Słowo na Wtorek, 26 Wrzesień 2023

Abrahama sługa czekał w milczeniu, aby się przekonać, czy Pan pozwoli mu dopiąć celu podróży, czy nie.

Ks. Rodzaju (1 Moj) 24:21

Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem.

Ks. Wyjścia (2 Moj) 23:20

ANIN – 16.09.2020

ANIN – 16.09.2020

WARSZAWA – 16.XI.2019

WARSZAWA – 16.XI.2019

ISLE OF WIGHT 4-6.X.2019

Październikowa wizyta na wyspie. Szczegóły zamieścimy w późniejszym terminie

KRASNOBRÓD – 16 MAJA 2019 R.

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie

ARTYKUŁ

artykuł

Zapraszam do zapoznania się z wywiadem
przeprowadzonym ze mną przez Basię Habich. Tekst opublikowany został w gazecie parafialnej MAGDALENKA.
Aby otworzyć treść artykułu, należy kliknąć w zdjęcie powyżej.

DROGA KRZYŻOWA

DROGA KRZYŻOWA

ŚW. STANISŁAW PAPCZYŃSKI

ŚW. STANISŁAW PAPCZYŃSKI

Zapraszam do zapoznania się z sylwetką naszego nowego świętego - św. Stanisława Papczyńskiego, którego doczesne szczątki spoczywają w sanktuarium na Mariankach w Górze Kalwarii, miejscu, które stworzył i w którym działał w latach 1677-1701.
Kliknij obrazek.

ARCHIWA