WALKA O DUSZĘ NIEŚMIERTELNĄ

Film z premiery pantomimy przygotowanej przez członków grupy Odnowy w Duchu Świętym WODY JORDANU przy polskiej rzymskokatolickiej parafii pw. św. Michała Archanioła w  Birmingham UK.

Pantomima – „Walka o duszę nieśmiertelną”/”Battle for immortal soul” –

10.05.2015

kościół św. Michała Archanioła,

Polish parish: St. Michael the Archangel

Birmingham UK

 

Człowiek/Man (main character)- Paweł Dobiński
– Bóg/God – Kamil Boda
– Maryja/Holy Mary – Ola Strójwąs
– Anioł Stróż/Guardian Angel – Katarzyna Jasińska
– Szatan/Satan – Michał Urbanowicz
1. Demon materializmu/The demon of materialism:
Kamila Butkiewicz
2. Demon alkohilizmu/The demon of alcoholism –

Marcin Nowakowski
3. Demon nieczystości/The demon of inpurity-

Anna Dobińska
4. Demon pychy/The demon of pride:
Joanna Domichowska
5. Demon okultyzmu/The demon of occult:
Justyna Szywała

Grupa modlitewna/praying group:
Magdalena Adamczyk-Savage
Małgorzata Małkowska
Liam Savage

Obsługa kamery/Camera support: Martyna Lejska
Obsługa audio/Music support: Bartek Saweczko

Scenariusz/screenplay – Joanna Domichowska
Reżyseria/directed by – Joanna Domichowska / Michał Urbanowicz
Konsultacje do scenariusza: Krzysztof Depta, Marta i Jonasz Paciorek

Przygotowanie podkładu muzycznego/Music background prep:
Michał Kamiński, Joanna Domichowska

 

Słowo na Czwartek, 25 Kwiecień 2024

Uzdrów mnie, Panie, bym się stał zdrowym; ratuj mnie, bym doznał ratunku. Ty bowiem jesteś moją chlubą.

Ks. Jeremiasza 17:14

Jezus obchodził całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Ew. Mateusza 4:23

ARCHIWA