Posługa w Domu Pomocy Społecznej w Mieni – 10.02.2018 r.

Zdjęcia: Zosia Bogdanowicz, Krzysztof Lubański

Słowo na Wtorek, 21 Maj 2024

Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.

Ks. Psalmów 119:105

Bo z tobą jest PAN, przed sidłem twą nogę ochroni.

Ks. Przysłów Salomona 3:26

ARCHIWA